KonularİSG’de Güvenlik Kültürü

Acil Durum ve Afetlerde İSG

Çalışan Güvenliği

Çalışan Sağlığı

Beslenmenin Çalışanlardaki Yeri ve Önemi

Sektörel İSG Uygulamaları (Maden, Yapı İşleri, Sağlık, Lojistik, Tarım vd.)

Elektrik-Makine-Tesisat Güvenliği

Ergonomi

Çevre Sağlığı ve İSG

İlk Yardım

Kurum ve Kuruluşlarda İSG

İSG’de Erişilebilirlik

İSG’de İletişim

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

KONULAR

Çalışanlarda Motivasyon ve Performans

Güvenlik Mühendisliği Uygulamaları

Acil Durum Haberleşmesi

ISG de Risk Analizi

ISG de Risk Yönetimi

ISG Eğitimi

ISG Maliyet Analizi

Çalışma Hayatı Mevzuatı

ISG İstatistiği

ISG Entegre Yönetim Sistemleri ve Dökümantasyon

İSG 4.0

Yangınla Mücadele

İş Hijyeni

İşletmelerde Ekipman Bakım Onarım

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi

1. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Sempozyumu

Toros Üniversitesi

Ağustos 01, 2022

Sempozyum Tarihi