Amaç Ve Kapsam

1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

1.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2022, 1 Temmuz 2022 tarihinde online olarak siz değerli akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu ile ortak odak noktaları “İş Sağlığı ve Güvenliği” olan farklı bilim dallarındaki konuların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi, konuya ilgi duyan araştırmacıların ve sektör temsilcilerinin akademik bir platformda bir araya gelerek aynı dili konuşabilme ve birbirini tanıyabilme açısından temel adımların atılması hedeflenmektedir. Bu sayede çalışma hayatı ile çalışan sağlık ve güvenliğinin devamı için öncelikli unsur olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgi ve uygulamaların paylaşımı, ulusal ve uluslararası sorunların irdelenerek yenilikçi çözüm önerilerinin oluşturulması, disiplinler arası çalışma ve iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nda İSG konularını içeren tüm alanlardaki bildirilere yer verilecektir. Sempozyum sunum dili Türkçe’dir. Sempozyumda sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem değerlendirmesini geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu

1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Toros Üniversitesi

Ağustos 01, 2022

Sempozyum Tarihi